Skip to main content

Sīkdatnes

Šajā vietnē tiek lietotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies“).

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Google Analytics sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Arens tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Ja Jūs vēlaties, lai Arens neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm Arens tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Google Adwords sīkdatnes

Šī vietne izmanto Google AdWords atkārtota mārketinga pakalpojumu, kas izvietos reklāmu trešo personu vietnēs (ieskaitot Google) mūsu iepriekšējiem apmeklētājiem.Jūs varat veikt iestatījumus, kādā veidā Google reklamējas, izmantojot Google Ad Preferences lapu, un, ja Jūs vēlaties, Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantotās, uz interesēm balstītas reklāmas, izmantojot opt out of interest-based ads lapu (atteikties no uz interesēm balstītam reklāmam) – https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Facebook sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē ir uzstādīts rīks “Facebook pixel”. Šī rīka izmantošanas mērķis ir satura un reklāmu pielāgošana Facebook lietotājiem.

Kā atteikties no sīkdatņu saņemšanas?

Lielākajai daļai pārlūkprogrammu var norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē.

Personas datu apstrādes paziņojums

Informācija par pārzini

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “AR Mēbeles”, reģistrācijas Nr. 40203242265, juridiskā adrese: Katlakalna iela 6D, Rīga, LV–1073, tālrunis +371 27014427, e-pasts arens@arens.lv.

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot mūsu iepriekš norādītos sakaru kanālus vai rakstot uz e-pasta adresi datu.aizsardziba@arens.lv.

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem. Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, izložu un loteriju dalībnieku, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību, nodrošināsim atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

Kādiem nolūkiem un kādus personas datus mēs apstrādājam?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem:

 1. Cenas aprēķināšanai. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, objekta adrese. 
 2. Līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, klienta personas kods, objekta adrese u.c. dati pēc nepieciešamības.
 3. Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai. Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nosūtīt ielūgumus uz pasākumiem, apsveikt jubilejās, veidot specializētas reklāmas interneta vietnēs un sociālajos kanālos, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētās loterijās un/vai izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, interneta vidē veikto darbību atspoguļojums, atsevišķos gadījumos personas attēls fotogrāfijās un video ierakstos.

Šajā Personas datu apstrādes paziņojumā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Personas datu apstrādes paziņojumā neminētiem mērķiem, kā, piemēram, SIA “Virtuves mēbeles” organizēto konkursu īstenošanai, kur fiziska persona ar savu rīcību, piedaloties tajā, ir sniegusi savu piekrišanu minētā konkursa mērķa sasniegšanai, tajā skaitā, uzvarētāju publiskai sveikšanai sociālajos tīklos.

Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, digitālā mārketinga aģentūra;
 • valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji, tiesas, uzraudzības iestādes;

Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā līgumsaistību izpildes aspektus, kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – mēs glabāsim līdz garantijas perioda beigām, kas ir pieci gadi;
 • personas datus, kas iegūti cenas piedāvājuma izstrādei – mēs glabāsim vienu gadu pēc pēdējā kontakta brīža;

Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu SIA “Virtuves mēbeles” un ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, adresē, telefona numurā vai esiet mainījuši e-pastu, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu  pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku atbildes sagatavošanas laiku, par ko mēs Jūs informēsim), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

 • Arens salonā Katlakalna ielā 6D, Rīgā.
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: datu.aizsardziba@arens.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu. Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu.

Jūsu identificēšanai būs nepieciešami sekojoši personas dati: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir līgumā noteikto saistību izpildei, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai).

Jūs jebkurā brīdī variet vērsties pie SIA “AR Mēbeles” ar lūgumu, lai personas datu apstrāde, kas pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, vairs netiktu veikta, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Arens salonā vai nosūtot to uz mūsu e-pastu datu.aizsardziba@arens.lv, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Jūsu identificēšanai būs nepieciešami sekojoši personas dati: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts.

Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?


Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 • savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
 • no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 • no Jums, Arens salonā aizpildot klientu anketu.